KB Blok

bb-1 (89K)

Tvarovky jsou vibrolisované betonové tvárnice určené k výstavbě plotů, dělících a okrasných zdí. Povrch pohledových ploch upravený technologií štípáním má charakter přírodního lomeného kamene.

bb-2 (76K)

Vhodnou kombinací a střídáním tvarovek různých barev nebo hladkých a štípaných povrchů lze dosáhnout velmi originálních a esteticky zajímavých ploch u každého zdiva.

bb-3 (6K)

Obkladové pásky Beta se používají k obkladům soklů budov.

bb-4 (5K)

Zákrytové desky jsou betonové prvky deskovitého tvaru s vymývaným povrchem, určené k ukončení zítek, plotů a sloupků s tvarem stříšky.