Sloupky a kvádry

sk-1 (48K)

Betonový dílec kuželovitého tvaru se čtyřhrannou podstavou je určen k oddělení pěší zóny, chodníků, parkovišť a podobných ploch. Je výborný doplněk k dlažbě.

sk-2 (91K)

Tento výrobek se používá ke stavbě opěrných stěn, které zabraňují posunu svahu. Je také vhodný jako zábrana proti hluku a výhledu, pokrytí náspu a vytváření svahových arkád.