Zámková dlažba

zd-1 (81K)

Zámková dlažba je složená z kamenů, jejichž tvary umožňují ideální spojení v pevný zámek. Tvoří dojem jemné dlaždičské práce, vytváří geometricky a estetisky vyváženou plochu.

zd-2 (58K)

Zajímavá hra spár pravých a zdánlivých, vytváří geometricky vyváženou plochu tvořící iluzi plochy vydlážděné z drobných kostek.


zd-3 (14K)

zd-4 (15K)